Du är inte ensam

Många som stammar går år utan att träffa andra med liknande svårigheter. Det gör att ett liv med stamning kan kännas ensamt, som om man är den enda i världen som vet hur det känns. Det behöver inte vara sant.

Många som stammar växer upp utan att träffa andra som stammar. Stamning är ofta något man inte pratar om, utan de flesta hoppas nog att det ska försvinna med tiden. Detta kan göra att stamning blir något skamfullt istället, något som inte bör pratas om, som att stamning är något fel. Det kan kännas ganska ensamt. 

Att prata med andra som stammar kan vara väldigt befriande. Det finns många stödgupper, läger, till och med sammandrag över hela världen för människor som stammar. Det finns ett brett kontaktnät och stödsystem om man tar steget. Att träffa andra som stammar kan hjälpa till att stärka sin självkänsla och är även ett sätt att bygga vänskaper på. Det är tryggt att ha människor i sitt liv som vet precis vad man går igenom. 


SVERIGE

Facebook:
Stamningsförbundet - Stammar du? Du är inte ensam! 
Unga som stammar
Stamningstjejer 

Observera att dessa Facebookgrupper är slutna - ingen kan se att du blir medlem eller vad som läggs upp i den. I början kan det kännas jobbigt att bli medlem i stödgrupper på sociala medier, då kan det kännas tryggt att veta att ingen annan i ditt flöde kommer att se vad du gör. 

Stamningsförbundet
Stamningsförbundet arrangerar olika träffar för medlemmar, regelbundna och sporadiska, under årets gång. Under sommaren anordnas läger, bland annat ett barn/familjeläger och Härnösandslägret för unga i åldern 13-25. Några gånger per år arrangeras det även kortare ungdomshelger runt om i landet. Förbundet har lokala föreningar som kan ha olika aktiviteter planerade. Mer info finns på deras hemsida

Intensiv Stamningsterapi
Sahlgrenska Universitetsjukhus i Göteborg håller i IST, Intensiv Stamningsterapi, en terapiform som ger möjligheten för barn och vuxna att jobba med sin relation till stamningen på olika sätt. Målet är att man ska kunna säga det man vill, till vem man vill, när man vill och på ett sätt som man själv trivs med. Det sker i internatform och pågår i tre perioder, en vecka i taget, under sex månader. Läs mer här


INTERNATIONELLT

Erasmus + Youth Exchange

Varje sommar arrangeras det ett ungdomsläger i Europa genom Erasmus. Det har tidigare tagit plats i Italien, men från och med 2019 ligger det i Nederländerna. Ungdomar måste vara medlem i Stamningsförbundet och söker plats därigenom. Information för kommande läger brukar dyka upp framåt våren. Det har skapats en hemsida där människor som stammar kan dela med sig av sina erfarenheter och hålla sig uppdaterad inom stamningsvärlden. Kika in den här

International Stuttering Association
Var tredje år arrangerar ISA den internationella världskonferensen någonstans i världen. Sommaren 2019 var den på Island. Människor över hela världen samlas tillsammans för att dela erfarenheter, umgås och ta del av olika föresläsningar/workshops. 

ISA anordnar också varje år International Stuttering Awareness Day online conference, som tar plats från den 1 -22 oktober och avrundas i samband med den internationella stamningsdagen. Här har människor möjlighet att skicka in olika typer av material som läggs upp på hemsidan under konferensen. 


British Stammering Association
BSA har i sommar släppt en helt fantastisk kampanj de kallar för STAMMA. På deras hemsida kan ni ta del av det arbetet de gör. I slutet av sommaren 2020 kommer de att arrangera en konferens i Birmingham. 

National Stuttering Association
NSA är USAs största organisation för människor som stammar. Varje sommar arrangerar de en femdagarskonferens som är världens största sammandrag för människor som stammar, deras närstående och logopeder. I genomsnitt kommer det cirka 700-800 människor varje år, främst från USA men även människor från hela världen. Nästa konferens hålls i Newport Beach i Kalifornien 1-5 juli 2020.