Stamningsförbundet

Stamningsförbundet är sveriges organisation för människor som stammar och deras anhöriga. De arbetar för att sprida kunskap om stamning och hjälpa människor som stammar.

Från Stamningsförbundets hemsida:

Stamningsförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar, genom att:

  • sprida information om stamning.
  • arbeta funktionshinderpolitiskt för att personer som stammar ska bli fullt delaktiga i samhället.
  • stödja stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga.
  • erbjuda mötesplatser och nätverk för personer som stammar och andra intresserade.
  • främja de lokala stamningsföreningarna

Att bli medlem i Stamningsförbundet ger möjligheten till att träffa andra som stammar. Det ger också förbundet stöd för att fortsätta i deras arbete att hjälpa människor som stammar och sprida kunskap i samhället. Mer information och hur man blir medlem hittar ni här.  

Ett sätt att visa stöd för människor som stammar är att bära det havsgröna rosettbandet eller någon av knapparna. Det beställer ni via Stamningsförbundet