Kampen mot skammen

Min absoluta rätt

Chris from Canada

Ingen gjorde något

Dela din berättelse

Gör din röst hörd! Här finns möjlighet att dela med sig av sina upplevelser kring stamning. Det finns en berättelse i oss alla. 

Även människor som inte stammar uppmuntras att dela med sig. Hur är det att leva med en partner, eller kanske en bror som stammar? Många som stammar lever i stor rädsla och skam för vad omgivningen ska tycka och kan hämmas från att ta plats i sociala situationer, inleda relationer och vara öppna om sin stamning. Ofta bryr sig inte människor inte alls. 

Skicka din text till info@projektprata.se och märk mejlet med "Berättelse om stamning". Bifoga gärna en bild.