Kampen mot skammen

Isberget

Karin: Livet hade varit lättare om hon hade hetat Sara, ett namn som bara rinner ut ur munnen.Hon hade varit tyst länge, ja så länge hon...

Min absoluta rätt

Ett tecken att man inte var ensam

Frida: Jag har stammat sedan jag var elva år, känner ingen i min närhet som stammar och har aldrig träffat någon som stammar. Har länge...