dold stamning

Vissa som stammar "lyckas" gömma sin stamning såpass mycket att ingen i deras omgivning kanske vet om att de stammar. Det kallas dold stamning.

Dold stamning innebär att det sällan hörs på en person att den stammar. Talet kan verka flytande utåt, men personen kan i själva verket jobba väldigt hårt för att inte låta sin stamning höras. 

Dold stamning kan vara svårt att upptäcka och många människor som lever med det försöker hantera det på egen hand. En person med dold stamning kan till exempel byta ut ord, pausa, "glömma av" vad den skulle säga och använda sig av andra tricks för att gömma sin stamning. Ett vanligt sätt att dölja sin stamning är att vara tyst och undvika vissa situationer där stamningen kanske skulle komma ut. Det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att leva med dold stamning och många lever i rädsla och skam för att stamningen "ska komma ut". 

Det kan vara svårt för människor att förstå hur jobbigt det kan vara att leva med dold stamning. Det kan finnas känslor som är väldigt svåra att hantera och resan till acceptans kan vara längre än för dem som stammar öppet. Det är vanligt att förneka för sig själv och andra att man faktiskt stammar och det kan finnas djupa psykologiska spärrar som gör att man inte vågar leva sitt liv till fullo. 

Vissa människor söker hjälp hos logoped eller går i terapi. Viktigast av allt är att veta att man inte är ensam. Det kan hjälpa att träffa andra som stammar och sakta men säkert går det att lära sig att stamning inte är så farligt som man har byggt upp det till att vara. 

COMMUNITY
Bankgiro: 5447-9902
  • Facebook
  • Instagram
Copyright     Projekt Prata 2020