top of page

Dold stamning innebär att det sällan hörs på en person att den stammar. Talet kan verka flytande utåt, men personen kan i själva verket jobba väldigt hårt för att inte låta sin stamning höras. 

Dold stamning kan vara svårt att upptäcka och många människor som lever med det försöker hantera det på egen hand. En person med dold stamning kan till exempel byta ut ord, pausa, "glömma av" vad den skulle säga och använda sig av andra tricks för att gömma sin stamning. Ett vanligt sätt att dölja sin stamning är att vara tyst och undvika vissa situationer där stamningen kanske skulle komma ut. Det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att leva med dold stamning och många lever i rädsla och skam för att stamningen "ska komma ut". 

Det kan vara svårt för människor att förstå hur jobbigt det kan vara att leva med dold stamning. Det kan finnas känslor som är väldigt svåra att hantera och resan till acceptans kan vara längre än för dem som stammar öppet. Det är vanligt att förneka för sig själv och andra att man faktiskt stammar och det kan finnas djupa psykologiska spärrar som gör att man inte vågar leva sitt liv till fullo. 

 

Ofta försöker vi att dölja vår stamning för att vi är rädda för vad människor ska tycka om oss när vi stammar. Hos många av oss är vår stamning djupt rotad i skam och präglad av synsättet att stamning är något fult och dåligt. Det är inte så konstigt att vi vill göra allt för att inte stamma. Det gör vi för att skydda oss själva från eventuella negativa reaktioner och det är något de flesta av oss blivit lärda att förvänta oss av vår omgivning.


Vissa söker hjälp hos logoped eller går i terapi för att lära sig att hantera sina känslor kring stamningen. Det är viktigt att veta att man inte är ensam. Det kan hjälpa att träffa andra som stammar och sakta men säkert går det att lära sig att stamning inte är så farligt som man har byggt upp det till att vara. De flesta tänker inte på det såsom vi gör.

dold stamning

Vissa som stammar "lyckas" gömma sin stamning såpass mycket att ingen i deras omgivning kanske vet om att de stammar. Det kallas dold stamning.

Några sätt en person kan försöka dölja sin stamning på:

 

  • Byta ut ord som man vet med sig eller känner av kommer att fastna på

  • Bara prata när man vet att man inte kommer att stamma

  • Välja att säga något helt annat än det man tänkt

  • Lägga in extra ord eller ljud för att dölja ett eventuellt stamningsögonblick

  • Lägga in pauser i sitt tal

  • "Glömma av" vad man skulle säga

  • Avbryta en mening och börja om på ett annat sätt

  • Låtsas som om man inte vet svaret på en fråga eller be någon upprepa frågan för att "vinna tid"

  • Vara tyst även när man hade velat säga något

  • Undvika sociala situationer när man har en dag med mer stamning för att ingen ska få reda på att man stammar

William1.jpg

Jag började att acceptera min egen stamning och blev mer vän med den istället för att varje dag slåss mot den. Då insåg jag att det är min rätt att prata så som jag gör. Jag får stamma.

- William, ambassadör för PROJEKTPRATA

bottom of page