top of page

Do's & don'ts

Som en person som pratar med någon som stammar vill man gärna hjälpa till. Ibland kan det bli lite fel, även om avsikterna är goda. Här är några råd till den som pratar med en person som stammar:
Låt personen prata till punkt
Här kan det skilja sig från person till person, men utgå från att personen som stammar kan prata själv. Fyll inte i ord och avbryt inte personen som stammar, det kan bara göra personen stressad och stamningen ännu mer påtaglig. Dessutom är det inte säkert att du gissar rätt.
Håll ögonkontakt
Det är vanligt att människor som stammar kan ha svårt att hålla ögonkontakt. Att människor gör det i konversationer är naturligt ibland, men att hela tiden göra det när en person stammar kan det tolkas som obehag och brist på tålamod. Därför kan det vara bra att hålla ögonkontakt med en person som stammar och visa att du inte tycker det är konstigt. Att du gör det visar i alla fall att du är bekväm och kan i längden hjälpa till att göra personen som stammar också mer trygg i konversationen. 
Uppmuntra inte stamningsfritt tal

Det kan tyckas vara uppmuntrande att säga saker som "Du stammar inte alls lika mycket nu!" eller "Din stamning har blivit bättre". Eftersom stamning är nyckfull kanske personen i fråga bara har en dag eller ett ögonblick med mer talflyt och kanske inte alls upplever det likadant. Det största problemet är att det indirekt säger att flytande (stamningsfritt) tal värdesätts högre än stamningen. Det kan vara förminskande och jobbigt för personen som stammar att höra. Fokusera istället på vad som sägs än hur. 

Visa respekt

När människor möts av något vi inte förstår är det lätt att falla in i olika försvarsmekanismer. En vanlig reaktion är att skratta till, för stamma kan vi ju alla göra ibland om vi snubblar över våra ord och det kan låta lite roligt. Att avsiktligt skratta åt någon som stammar är inte okej och kan leda till mycket obehag hos personen i fråga. Misstag gör vi alla, men viktigast av allt är hur vi hanterar misstaget och gör rätt för oss efteråt. Går man in med en öppen inställning att människor är olika och kan prata på olika sätt kan vi undvika mycket onödig smärta. 

Våga prata om stamning

Det är svårt att veta om en person som stammar vill prata om stamning. Det kan vara så att personen i fråga inte vill känna sig vid sin stamning och inte alls är bekväm att prata om det. Att prata om stamning kan vara avdramatiserande och ett bra sätt att bryta isen på, men här är det viktigt att känna av läget. Är personen bekväm att prata om stamning är det fritt fram. Ställ frågor och visa intresse! 

Visa förståelse och stötta

Att prata kan vara både fysiskt och psykiskt utmattande för människor som stammar. Ibland orkar man inte allt. Var en kompis och stötta personen. Vill personen inte beställa mat själv en dag för att det är en jobbig dag med stamningen? Hjälp till och låt personen själv avgöra vad den orkar med. Det kan gå upp och ner i perioder, men var uppmärksam så att undvikande inte blir till en vana. Då kanske personen behöver professionell hjälp. 

Var med och förespråka om stamning

Människor som stammar behöver hjälp att sprida kunskap om stamning. Att vara med som allierad och förespråka om stamning måste inte vara att stå på berget och skrika - det räcker långt att prata om stamning i sin vardag och stå upp om någon gör narr av en person som stammar. Tillsammans startar vi konversationer om stamning och på så sätt minskas stigma och okunskap. Läs mer om hur man kan hjälpa till att förespråka om stamning här.

Var en god lyssnare

Lyssna, ha tålamod och visa att du vill höra vad personen har att säga. Det kan vara svårt för en person som stammar att göra sin röst hörd. I stora sällskap kan det vara ännu svårare. Ge personen utrymme att prata och låt den prata till punkt. 

Stressa inte fram acceptans

Att acceptera sin stamning kan vara en lång och jobbig process. Alla människors resor ser olika ut och tar olika lång tid. Det finns människor som redan som barn är öppna om sin stamning medan det finns äldre människor som aldrig har velat prata om det. Oavsett hur personen vill hantera sin stamning är det viktigt att respektera det beslutet. Alla är olika. 

Anta ingenting

Tror du att personen inte vill göra något bara för att den stammar? Kanske vill du väl, men anta ingenting. En person som stammar kan göra saker som de allra flesta människor kan. Var lyhörd och ta inte för givet att saker är på ett visst sätt, men visa också empati om saker känns jobbiga för personen. Fråga! 

LOTTA 3.PNG

Min man stammar. Det är viktigt för oss som möter en som stammar att inte fylla i meningen utan att vänta på hela deras svar. Den som stammar är precis som vem som helst och vill bli behandlad så, varken mer eller mindre. De kan mycket väl ha utåtriktade yrkesroller och göra annat som alla andra kan. 

- Lotta, ambassadör för PROJEKTPRATA

bottom of page