top of page

GEMENSKAP

& STÖD

Vissa som stammar går åratal utan att veta att det finns andra som dem. Det gör att ett liv med stamning kan kännas ensamt, som om man är den enda i världen som vet hur det känns. Det behöver inte vara sant.

I Sverige

Stamningsförbundet
Stamningsförbundet är Sveriges organisation för människor som stammar och deras anhöriga. De arbetar för att sprida kunskap om stamning och hjälpa människor som stammar. Stamningsförbundet består av flera olika lokalföreningar där man som medlem ges möjlighet att ta del av aktiviteter som anordnas regelbundet. Bli medlem och läs mer om Stamningsförbundet här.
Barn- och familjeläger
Stamningsförbundet anordnar årligen två barnläger. Skillnaden på dessa läger finns på deras hemsida, men gemensamt är att barn får mötas i en trygg och rolig miljö. 
Hörnösandslägret
Stamningsförbundet och Härnösands Folkhögskola arrangerar varje sommar ett ungdomsläger för åldrar 13-25 i Härnösand. Det är ett uppskattat läger och är en plats där många träffar andra barn som stammar för första gången.  Läs mer här
Många som stammar växer ofta upp utan att träffa andra som stammar. Stamning kanske dessutom är något man inte pratar om hemma heller, utan de flesta hoppas kanske att det ska försvinna med tiden. Detta kan göra att stamning blir något skamfullt istället, något som inte bör pratas om, som att stamning är något fel. Det kan kännas ganska ensamt. 
Att prata med andra som stammar kan vara väldigt befriande. Det finns många stödgrupper, läger, konferenser och sammandrag över hela världen för människor som stammar. Det finns ett brett kontaktnät och stödsystem om man tar steget. Att träffa andra som stammar kan hjälpa till att stärka sin självkänsla och är även ett sätt att bygga vänskaper på. Det är tryggt att ha människor i sitt liv som vet precis vad man går igenom.

Internationella organisationer

Erasmus +Youth Exchange
Varje sommar arrangeras det ett läger för unga vuxna i Europa genom Erasmus. Det har tidigare tagit plats i Italien, men från och med 2019 ligger det i Nederländerna. Man måste vara medlem i Stamningsförbundet och söker plats därigenom
International Stuttering Association
Var tredje år arrangerar ISA den internationella världskonferensen någonstans i världen. Sommaren 2019 var den på Island. Människor över hela världen samlas tillsammans för att dela erfarenheter, umgås och ta del av olika föreläsningar/workshops. ISA anordnar också varje år International Stuttering Awareness Day online conference, som tar plats från den 1 -22 oktober och avrundas i samband med den internationella stamningsdagen. Här har människor möjlighet att skicka in olika typer av material som läggs upp på hemsidan under konferensen. 
British Stammering Association
BSA släppte sommaren 2019 en helt fantastisk kampanj de kallar för STAMMA. På deras hemsida kan ni ta del av det arbetet de gör. De anordnar en konferens varje år någonstans i Storbritannien. 
National Stuttering Association
NSA är USAs största organisation för människor som stammar. Varje sommar arrangerar de en femdagarskonferens som är världens största sammandrag för människor som stammar, deras närstående och logopeder. I genomsnitt kommer det cirka 700-800 människor varje år, främst från USA men även människor från hela världen. Till följd av covid-19 har nästa konferens inte datum eller plats än. 
SAY: Stuttering Association for the Young
SAY är också en amerikansk organisation som finns för att stötta barn och ungdomar som stammar. De har stor fokus på att ta fram barns kreativitet och låta deras röster höras i en trygg miljö. Varje år anordnas Camp Say i Pennsylvania. De välkomnar internationella barn och ungdomar, men det talas engelska på lägret. 
Stamily
Stamily (= stuttering + family) är en nystartad organisation öppen för människor över hela världen. Deras syfte är att stärka människor som stammar genom att erbjuda en mötesplats där stamning får ta plats. Läs mer och bli medlem i Stamily här
Vill ni tipsa om en organisation vi har missat? Kontakta oss på info@projektprata.se!

Stödgrupper på Facebook

Sverige:
Stamningsförbundet - Stammar du? Du är inte ensam! 
Unga som stammar
Stamningstjejer 
Projekt Prata - Community
Internationellt:
Stuttering Community
Stuttering Arena
Stuttering Hangout
Women who stutter
Passing Twice (HBTQIA+)
From stuttering to confidence
Stamily
National Stuttering Association Young Adults
Voice Unearthed - Supporting children who stutter (föräldragrupp)
OBS: vissa grupper på Facebook kan vara präglade av stark internaliserad stigma kring stamning. 

Böcker om stamning

Out With It: How Stuttering Helped Me Find My Voice - Katherine Preston
Paperboy - Vince Vawter
Stuttering Pride & Prejudice - Patrick Campbell, Christopher Constantino, Sam Simpson
I Talk Like a River - Jordan Scott
The Boy Who Made Everyone Laugh - Helen Rutter

Filmer & dokumentärer om stamning

My Beautiful Stutter (dokumentär)
When I Stutter (dokumentär)
King's Speech
bottom of page