Ute

i världen

Världen är stor. Det finns cirka 70 miljoner människor runt om i världen som stammar. Tittar vi bortom Sveriges gränser finns det möjlighet att hitta gemenskap även där. 

Stamily
Stamily är ett initiativ från en grupp människor som stammar från olika länder som har syfte att skapa en stark internationell gemenskap. Man kan bland annat skicka in berättelser om stamning, videos och annat. Läs mer om Stamily här och bli en del av gemenskapen!
 
Erasmus + Youth Exchange
Varje sommar arrangeras det ett ungdomsläger i Europa genom Erasmus. Det har tidigare tagit plats i Italien, men från och med 2019 ligger det i Nederländerna. Ungdomar måste vara medlem i Stamningsförbundet och söker plats därigenom
 

International Stuttering Association
Var tredje år arrangerar ISA den internationella världskonferensen någonstans i världen. Sommaren 2019 var den på Island. Människor över hela världen samlas tillsammans för att dela erfarenheter, umgås och ta del av olika föreläsningar/workshops. 

ISA anordnar också varje år International Stuttering Awareness Day online conference, som tar plats från den 1 -22 oktober och avrundas i samband med den internationella stamningsdagen. Här har människor möjlighet att skicka in olika typer av material som läggs upp på hemsidan under konferensen. 


British Stammering Association
BSA släppte sommaren 2019 en helt fantastisk kampanj de kallar för STAMMA. På deras hemsida kan ni ta del av det arbetet de gör. I slutet av sommaren 2020 kommer de att arrangera en konferens i Sheffield, England. Mer info i kalendern i högerspalten.

National Stuttering Association
NSA är USAs största organisation för människor som stammar. Varje sommar arrangerar de en femdagarskonferens som är världens största sammandrag för människor som stammar, deras närstående och logopeder. I genomsnitt kommer det cirka 700-800 människor varje år, främst från USA men även människor från hela världen. Nästa konferens hålls i Newport Beach i Kalifornien 1-5 juli 2020. 
COMMUNITY
Bankgiro: 5447-9902
  • Facebook
  • Instagram
Copyright     Projekt Prata 2020