top of page

Myter

Det finns mycket okunskap om stamning på grund av många felaktiga föreställningar som funnits i flera årtionden och som än lever kvar i samhället. Här slår vi hål på några av de vanligaste myterna som finns om stamning:
En person som stammar är nervös 
Människor som stammar gör det oavsett om de är nervösa eller inte. Stamning orsakas heller inte av nervositet. Dock kan nervositet och stress göra stamningen mer påtaglig, men det gäller inte för alla som stammar. 
Stamning ser likadant ut hos alla som stammar
Hur en person stammar är individuellt. Det finns inte två personer som stammar likadant. Det finns olika typer av stamning och det visar sig på olika sätt. En person kanske bara har blockeringar, medan en annan har en blandning av flera typer. Det finns människor som stammar mycket och hos andra kanske stamningen inte ens uppfattas av omgivningen. 
En person som stammar gör det hela tiden
Precis som att stamning ser ut olika från person till person, kan den även visa sig på olika sätt hos en och samma person. Vissa som stammar kanske mer eller mindre gör det på samma sätt hela tiden, men hos många varierar det. Ena sekunden kan talet vara flytande och nästa kan det haka upp sig. Talflyt kan komma och gå i perioder, ibland kan det gå flera dagar, veckor eller månader mellan stamningstillfällen. Många säger att stamningen går i vågor, att det går upp och ner, och att det generellt inte går att styra. Den brukar leva sitt eget liv. 
Det hjälper att ge råd
Det kan tyckas hjälpsamt att ge råd till en person som stammar, att till exempel be personen att ta ett djupt andetag eller tänka till innan den pratar. Stamning fungerar inte så. Detta kan istället ha motsatt effekt och göra att personen känner sig obekväm och förminskad. Fråga hellre personen hur den vill bli bemött. 
En person som stammar är blyg och osäker
Människor som stammar har samma personlighetsspann som vilken människa som helst. Det ena utesluter inte det andra. Stamning kan påverka ens personlighet på olika sätt, och vid låg självkänsla kan en person som stammar kanske uppfattas som tyst och osäker.
En person som stammar är mindre intelligent
Det finns ingen koppling överhuvudtaget att stamning går hand i hand med intelligens. Det finns människor som stammar i vartenda yrke. Tyvärr framställs människor som stammar i media på ett negativt sätt vilket stärker föreställningen att stamning är ett tecken på att något är fel. 
Stamning är något som kan försvinna
Här går meningar isär och det pågår debatter huruvida detta är sant eller inte. Vissa har sina triumfhistorier om hur de överkommit sin stamning mot alla odds och det är ofta den vinkel vi ser i media. Detta kan vara skadligt för människor som stammar som i sin tur inte kan få sin stamning att försvinna. Stamning är inte en dålig ovana som man kan "jobba bort", utan det är något vissa människor bara gör. Även om det utåt sätt kan se ut som att stamningen har försvunnit, behöver inte så vara fallet. Då kan det istället betyda att man lever med så kallad dold stamning eller helt enkelt inte stammar så mycket längre. 
Stamning orsakas av en traumatisk upplevelse
Stamning orsakas inte av en traumatisk upplevelse, såsom en skilsmässa som barn, dödsfall av en anhörig eller fysiskt/psykiskt våld. Människor föds med stamning, men det kan visa sig i olika stadier av livet..
Föräldrar orsakar barn hos sitt barn
Det finns inget som föräldrar gör som orsakar stamning hos sitt barn. Även om ett barn har utsatt för stress eller en traumatisk upplevelse är det inte orsaken till varför ett barn börjar att stamma. Många föräldrar försöker hitta en förklaring och skuldsätter ibland sig själva när det egentligen inte är något de hade kunnat göra. Istället uppmuntras det att skapa en miljö för att barn som stammar ska kunna få den tid de behöver för att prata utan att känna sig stressade. Här kan miljön påverka hur ett barn utvecklar sin självkänsla och självförtroendet för att våga prata även med stamningen.
Stamning smittas
Stamning smittas inte. En person som inte har en predisposition till stamning kan inte börja stamma helt plötsligt för att någon annan gör det. Föreställningar kring att föräldrar eller syskon kan orsaka stamning hos sitt barn eller annat syskon för att en själv stammar är inte sant. I så fall finns det liggande latent hos barnet från början. 
En person som stammar kan påverka sin stamning
En person som stammar kan inte hjälpa att den stammar. Men det stämmer delvis för vissa människor att den går att påverka på olika sätt. Det finns tekniker som kan användas för att exempelvis mjuka upp sitt tal eller för att lära sig att andas på ett visst sätt. Detta kan hjälpa vissa, men andra väljer att inte använda sig av tekniker utan fokuserar hellre på att låta sin stamning komma som den är. Det är viktigt att veta att alla hanterar sin stamning på sitt sätt. 
Stamning "förbättras" med tiden
För vissa blir stamningen mindre med åren, hos andra ser det mer eller mindre likadant ut genom livet. Stamning kan också komma och gå i perioder. Det är viktigt att veta att det finns ingen linjär riktning när det kommer till stamningens utseende eller utveckling. Det fungerar helt enkelt olika hos olika personer. Därför är det bra att veta att bara för att vissa tekniker eller hjälpmedel har hjälpt någon så behöver det inte vara så för alla. Var vaksamma för de människor som påstår att stamning går att "botas". 
IMG_6175.JPG
bottom of page