Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett viktigt ämne för alla människor, men ännu mer så för de som har någon typ av funktionsnedsättning eller sjukdom som kan ha negativa konsekvenser för deras självkänsla.

I en värld där vi tar flytande tal för givet kan det vara ett stort hinder för de som stammar att känna sig accepterade och tillräckliga som dem är. 

Majoriteten av de som stammar har, eller har haft, ångest kopplad till sin stamning. Detta är något som inte behöver vara konstant och betyder inte att människor som stammar oundvikligt mår dåligt. Det är även viktigt att veta att stamning i sig inte orsakar ångest. Stamning påverkar människor olika mycket. Vissa går genom hela livet utan att ägna mycket tanke åt sin stamning, medan andra påverkas mer. Det har mer att göra med hur man är som person än hur mycket eller hur lite man stammar. Det behöver inte spela någon roll.

 

För många som stammar kan det kännas obekvämt att prata i vissa, eller alla, sociala situationer. Social ångest bland människor som stammar är vanligt och rädsla för att prata kan leda till undvikande. Detta kan göra att människor som stammar väljer att vara tysta eller exempelvis bestämmer sig för att stanna hemma istället för att vara ute bland folk. Det kan leda till ofrivillig ensamhet och isolering, vilket i sig kan ha svåra psykiska konsekvenser.  

Ofta är det osäkerheten kring stamningens beteende som kan ha påverkan på en människas mentala hälsa. Eftersom stamning är nyckfull och kan komma och gå kan det vara jobbigt att aldrig veta när den dyker upp. Det kan göra det svårt att acceptera sin stamning som den är i hoppet om att den ska försvinna. 

 

Många som stammar lever i rädsla för omgivningens reaktioner. Det kan vara till följd av mobbning, förminskande kommentarer eller okunskap som gör att människor som stammar utvecklar föreställningar om sig själv och sin stamning som är negativa. Detta kan göra att människor som stammar utvecklar låg självkänsla och inte tror att de kan göra samma saker som andra kan. I skolan kanske barn inte vill göra muntliga uppgifter och i arbetslivet kan människor välja yrken där de inte behöver prata. 

 

Det kan finnas många val människor som stammar gör för att anpassa sig efter sin stamning och/eller ångesten. Det är inte alltid tydligt och kan vara svårt för ens omgivning att se och förstå, men egentligen kan det finnas mycket ångest och undvikande bakom små, eller stora, livsbeslut. Det kan vara utbildningsval, karrärsbeslut, hobbys, att beställa en latte när man egentligen vill ha en cappucino... Känslan av att man inte är i kontroll av sitt eget liv kan vara förödande. 

 

Det finns hjälp att få och saker man kan göra för att fostra en trygg miljö för människor som stammar. Det är viktigt att människor som stammar känner sig hörda och får den tid de behöver till att prata, även om det ibland tar lång tid. Fyll inte i meningar, avbryt eller stressa fram det personen vill säga. Risken är stor att det orsakar ångest och mer stress hos personen i fråga. Människor som stammar vet vad dem vill säga; de är varken mindre intelligenta eller kompetenta. Därför är det viktigt att de bemöts precis som vilken människa som helst. Allt som krävs är lite extra tålamod och förståelse. Det är inte så svårt!

Om du är en person som stammar som lever med ångest eller annan psykisk ohälsa - det finns hjälp att få. Ta kontakt med andra som stammar genom PROJEKTPRATA eller någon av de stödgrupper som finns och träffa andra som går igenom liknande saker. KBT (kognitiv beteendeterapi) har visat sig framgångsrik för att behandla social ångest. Logopeder kan även hjälpa till att reda ut känslor och tankar. Vad du än gör, prata med någon om det. Du är inte ensam.  

Viktiga länkar

FÖLJ OSS

Vi försöker vara aktiva på sociala medier och skicka ut uppmuntrande budskap till människor som stammar.

COMMUNITY
Bankgiro: 5447-9902
  • Facebook
  • Instagram
Copyright     Projekt Prata 2021