top of page

Vad är Stamning?

Människor som stammar vet precis vad de vill säga, men kan ha svårt att få ut orden. Detta beror inte på att de är nervösa eller stressade. Den pågående forskningen slår fast att det inte finns en universell förklaring till varför människor stammar, utan orsaken kan på bästa sätt förklaras som ett samspel av många olika faktorer. Stamningen grundar sig i neurobiologiska faktorer och viss ärftlighet, men kan även påverkas av olika psykosociala förhållanden.
Vad är stamning?

Stamning karaktäriseras av svårigheter att komma fram i sitt tal, även när personen vet vad den vill säga. Det kan ske i form av blockeringar, upprepningar och förlängningar. Alla stammar inte likadant, utan stamning kan visa sig och bete sig på olika sätt. Många som stammar använder sig ibland av olika tricks och tekniker för att ta sig igenom ett stamningstillfälle eller för att helt försöka undvika det. Det kan visa sig som olika läten eller grimaser, men även genom konstgjorda pauser, utbyte av ord eller kanske till och med tystnad. 

Det omgivningen hör och ser kallas för yttre stamning. Det finns en teori som utgår från att stamning är som ett isberg, där den största delen är gömd under ytan. Det som hörs eller syns ligger ovanför ytan, medan det som är gömt är alla känslor och tankar, så kallad inre stamning, som är kopplade till stamning på olika sätt. Det kan vara känslor såsom skam, isolering, skuld, rädsla, ångest och förnekelse, men även positiva känslor som samhörighet, hopp, styrka och mod. 

Hur en person upplever och hanterar sin stamning skiljer sig åt och det är individuellt hur stor påverkan det har. Många lär sig att leva med stamning såsom den är och stärks i det, medan andra försöker hitta sätt att minska eller kontrollera den. Stamning kan vara svårt att acceptera eftersom det kan gå upp och ner i vågor. Ena dagen eller från en sekund till en annan kan talet vara flytande och lika snabbt kan stamningen vara tillbaka. Att alltid känna sig osäker på hur sitt tal kommer att bete sig kan vara mycket påfrestande. Det kan göra att små vardagssaker, som att beställa på restaurang eller ringa ett samtal, kan kännas som ett omöjligt hinder för de som kämpar mycket med att acceptera sin stamning.

berg-brand (1).jpg

Bildkälla: Nina G - Stutterer Interrupted

Infovideo från Uppsala Universitet om stamning.

Vilka stammar?

Ca 1 % av befolkningen stammar. Forskning tyder på att fler män än kvinnor stammar (1:5), men det finns pågående studier som visar tecken på att det finns ett stort mörkertal kring kvinnor som stammar. En teori är att kvinnor i högre grad lever med större press utifrån samhällsideal som sannolikt leder till att flera väljer att vara tysta, men det är inget som är bevisat i dagsläget. Det är fler barn än vuxna som stammar, men hos många barn försvinner stamning med åldern. När stamning fortsätter upp i tonåren är det med allra största säkerhet att personen kommer att stamma mer eller mindre i vuxen ålder också. Man vet inte varför vissa barn slutar stamma och andra inte. I hur stor utsträckning talterapi kan hjälpa är inte fastslaget. Vem som helst kan stamma och det sträcker sig över alla olika slags bakgrunder. Människor föds med stamning och visar sig ofta när barn börjar prata. Det finns dock de som börjar stamma senare i livet.  

Vad orsakar stamning?

Det finns ingen enskild fastställd orsak till stamning, men idag är de allra flesta forskare överens att det är flera faktorer som samverkar. Stamning har en neurobiologisk grund och en viss läggning kan ärvas. Det kan även påverkas av psykologiska och sociala faktorer. Det finns pågående forskning kring olika teorier om stamning. 

IMG_8769.jpg

Jag vill att folk ska veta att det är inget som man gör med flit. Fler behöver veta vad stamning är, för många vet inte vad det innebär. Stamning måste respekteras och inte vara något man retas för.

Vi är alla olika.

- Amanda, ambassadör för PROJEKTPRATA

bottom of page