vår

filosofi & vision

Fler än 90 000 människor i Sverige stammar.

 

Ändå är det nästan ingen som pratar om det. Många som stammar kan tycka det är svårt att göra sina röster hörda och möter ofta fördomar som gör att de hellre är tysta än visar sin stamning. Det vill PROJEKTPRATA ändra på.

PROJEKTPRATA arbetar för att synliggöra och normalisera stamning. Det innebär att här är stamning okej och värdesätts lika högt som ett stamningsfritt tal. Det tycker vi är viktigt. Tillsammans kan vi motverka negativ stigma kring stamning och lära nästa generation att det är möjligt att ta plats även om man stammar.

vår vision för framtiden
stamning ska normaliseras som ett sätt att prata på
människor som stammar ska känna sig accepterade och inkluderade
okunskap kring stamning ska minskas
stamning ska synas mer i media
lärare och andra pedagoger ska veta vad stamning är och ge det stöd barn behöver i sin skolgång
människor som stammar i sverige ska känna samhörighet 
människor som stammar, samt föräldrar och anhöriga ska veta var de ska vända sig för att få hjälp och stöd
Våra värderingar
hur lite eller hur mycket en person stammar kategoriseras inte som "bra" eller "dåligt"
stamning värdesätts lika mycket som ett flytande (stamningsfritt) tal
vi kan ta plats och göra våra röster hörda även när vi stammar
vi kan försöka ändra på hur vi och vår omgivning ser på stamning
vi respekterar vår egen process och att andras kan se annorlunda ut
vi är mer än vår stamning

Alla människor förtjänar att göra sina röster hörda.

om oss
Swish: 123 29 42 605
Bankgiro: 5447-9902
  • Facebook
  • Instagram
Copyright     Projekt Prata 2020